Over ons

Auticafé Kennemerland, ooit, in 2008, begonnen als Auticafé Castricum (link) onder de paraplu van Viva! Zorggroep en destijds opgericht door ouders van kinderen met autisme die tegen een verscheidenheid aan (soms alledaagse) problemen aanliepen. Die kennis en ervaring wilden zij als Auticafé Castricum delen zodat andere ouders/verzorgers dergelijk leed bespaard kon blijven. Op verzoek van het laatste bestuur van Auticafé Castricum (dat zichzelf ophief in 2016) en ivm de uitbreiding van het doelgroepsgebied is besloten om de naam Auticafé Castricum niet mee te nemen bij de doorstart als Auticafé Kennemerland. Tegenwoordig zet Auticafé Kennemerland (formeel bij de KvK ingeschreven sinds sept. 2017) zich in om mensen die op verschillende manieren met autisme te maken krijgen (persoonlijk of professioneel) onderling kennis en ervaringen uit laten te wisselen. De kern van onze activiteit is verbinden en kennisoverdracht. We doen dit doorgaans via fysieke bijeenkomsten waarin mensen in een veilige omgeving elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen en informatie tot zich kunnen nemen en informatie en ervaringen met anderen kunnen delen. Daarnaast hebben wij ook een online aanwezigheid, denk daarbij aan facebook, maar ook online lezingen.

De verscheidenheid aan problematiek die bestaat maakt dat veel organisaties en andere (persoonlijk)betrokkenen door de bomen het bos niet meer zien. Daarom wil Auticafé Kennemerland deze kennis, kunde en ervaringen zoveel als mogelijk verbinden en toegankelijk maken voor een groot, breed maar ook gericht publiek. Door de verbindende factor te zijn stelt Auticafé Kennemerland mensen instaat hun kennis te vergroten en daarmee doeltreffender te werk kunnen gaan op professioneel- en persoonlijk niveau.

Als Auticafé Kennemerland willen we ook de link met ons verleden niet kwijtraken, we blijven daarom in de kern laagdrempelig en toegankelijk voor ouders of andere naasten van mensen met een autisme-spectrum-stoornis en blijft die uitwisseling van ervaring en dat persoonlijk contact voor ons van groot belang.

BESTUUR
Algemeen lid: vacature
Secretaris/Penningmeester: Erika Olsthoorn-van Os
Voorzitter: Jeroen Bakker

GEGEVENS
KvK: 69622914
IBAN: NL12 ABNA 0128 0869 04
Tel: geen
Mail: info[at]auticafekennemerland.nl